ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 7 Ιουνίου 2017 σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι).
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2017-2018 ΝΕΟ_ΧΩΡΙΣ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.