Το σχολείο μας

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης 

Το 1984 άρχισε να χτίζεται διδακτήριο για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης σε οικόπεδο έκτασης 2353τ.μ. στην οδό Βρυούλων αριθ.27.

Το 1992 άρχισε  η επέκταση του διδακτηρίου κατά έναν όροφο και έγιναν συμπληρωματικές εργασίες σε όλο το διδακτήριο.

2       13