Επικοινωνία

Η ταχυδρομική διεύθυνση της σχολικής μας μονάδας είναι:

Βρυούλων 27, Πεύκη, Τ.Κ. 15121

Τηλ.: 2108062060 (Διεύθυνση)

Τηλ.: 2108062760 (Σύλλογος Διδασκόντων)

Fax: 2106143067

e-mail: mail<at>4dim-pefkis<dot>att<dot>sch<dot>gr