Εκδηλώσεις

Στο χώρο αυτό αναρτώνται οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη σχολική μας μονάδα, καθώς και εκδηλώσεις στις οποίες το σχολείο μας συμμετέχει.

Για να δείτε με χρονολογική σειρά τις αναρτήσεις πιέστε εδώ