ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριών στην Α’ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 31 Μαρτίου  2021.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου.

Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/τριες, που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης εγγράφονται οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες διαμένουν εντός των παρακάτω δρόμων:

Αργυροκάστρου (μονά νούμερα 9-37)– Δάσους (μονά νούμερα) – Ελ. Βενιζέλου (ζυγά νούμερα)– Λ. Αγίας Βαρβάρας (μονά νούμερα) – Μ. Μπότσαρη (νούμερα 17-33) – Καραΐσκάκη- Λουντέμη – Βεργίνας (ζυγά νούμερα) – Λ. Ειρήνης (ζυγά νούμερα) – Βαρβαρέσου – Π. Μελά (μονά νούμερα) – Βουλγαροκτόνου (1-11) – Κανάρη (νούμερα 25-29)– Δημοκρατίας -25ης Μαρτίου (νούμερα 1-19).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • ΑΙΤΗΣΗ1
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρακαλείσθε να αποστείλετε φωτοτυπία των αντίστοιχων σελίδων συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής σελίδας όπου αναγράφονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας), ή φωτοτυπία άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (αντλείται από  ΑΔΥΜ και προσκομίζεται συμπληρωμένο)
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου (Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί στο σχολείο την ημέρα της εγγραφής).
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του/της μαθητή/-τριας

Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας αποδεικνύεται με:

α) συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

β) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία,

ή

γ) στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα – κηδεμόνα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

τηλ. επικοινωνίας: 2108062060

email σχολείου: mail@4dim-pefkis.att.sch.gr

 

 

 

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.